Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, τα οποία απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, παρακαλούμε κατεβάστε την Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Προσωπικών Δεδομένων που θα δείτε παρακάτω και αποστείλετέ την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στο email info@kritikaakinita.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 34, ΤΚ 731 32. Λήψη Αρχείων
Άσκηση Δικαιώματος
Μιχελιδάκη 8, Χανιά, ΤΚ 73132
Τηλ: 28210-_25534
ΦΑΞ: 28210_-20393